Heelkunde Oostendefoto

Vaatlabo

A. Definitie

Het betreft een aantal niet-invasieve onderzoekingen die worden uitgevoerd in het kader van diagnostische oppuntstelling. Deze worden ofwel uitgevoerd in het kader van een consultatie naar aanleiding van een specifieke pathologie (vb. varices, claudicatio) , ofwel in het kader van screening (vb. aneurysma, halsvaten) , maar de huisarts kan U ook rechtstreeks verwijzen met de vraag een doppler- en/of duplexonderzoek uit te voeren en nadien zal de verdere behandeling terug via de huisarts gebeuren (vb. vermoeden DVT).

B. Onderzoeken
1. Dopplermetingen

Bij klachten die wijzen op een vernauwing van de bloedvaten (etalagebenen) kan de bloedcirculatie op een eenvoudige manier gemeten worden door de bloeddruk thv de enkels te vergelijken met de bloeddruk thv de arm (enkel-arm indexen). Dit gebeurt aan de hand van een eenvoudig meettoestel, namelijk een dopplertoestel.

Indien er een significant verschil is tussen beide drukken, dan is er vermoedelijk een onderliggende vernauwing van de slagaders. De bloeddruk thv de enkels wordt eveneens na inspanning gemeten daar bij lichte vernauwingen de bloeddruk nog normaal kan zijn. Bij patiŽnten met ernstige vaatwandverkalkingen zoals diabetici kunnen deze metingen onbetrouwbaar zijn gezien de bloedvaten niet samendrukbaar zijn.

Vaatlabo Vaatlabo

2. Duplexonderzoek van een slagader Vaatlabo

Bij vermoeden van een vernauwing van een slagader, kan men deze vernauwing in het licht stellen dmv van een duplexonderzoek waarbij zowel de eventuele verkalkingen als de occlusie gezien worden. Tevens worden flowmetingen uitgevoerd. Iedere vaatpatiŽnt kan op deze wijze gescreend worden voor ernstige vernauwingen thv de halsslagaders.

Bij patiŽnten met een uitzetting van de buikslagader (aneurysma van de aorta) kan mbv duplex een nauwkeurige meting van de diameter uitgevoerd worden. Dit zowel bij diagnose als bij follow-up.

3. Duplexonderzoek van een ader

PatiŽnten die komen consulteren voor varices of spataders zullen eveneens een duplexonderzoek ondergaan. Zowel het diepe veneuze systeem als het oppervlakkige veneuze systeem zal nagekeken worden en er zal een veneuze mapping gebeuren.

Indien vermoeden van een thrombose of phlebitis zal mbv een duplexonderzoek de diagnose bevestigd worden en kan hetzij via ons hetzij via uw huisarts de behandeling opgestart worden.

Indien U vragen en/of opmerkingen heeft kan U steeds contact opnemen met
Dr. Schepers, Dr. Parmentier of Dr. Depuydt  via ons secretariaat op het nr. 059/41 42 21.

 

Copyright

Vorige paginaDeze pagina uitprinten

 BYS